Paleistoer    Workshops    Prijzen    Reakties    Info    Links    Pieterburen

 

Esonstad
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

  

 

 

 

 

Toen de Lauwerszee nog niet bestond, ten noorden van Dockenburg (Dokkum) dicht bij Oege (Oogeiland= Schiermonnikoog) zou er een bloeiende handelsstad met garnizoen hebben gelegen, Esonstad.
Het garnizoen moest Friesland beschermen tegen aanvallen van de Noormannen.
Er zijn verschillende aanvallen geweest, met name in 797 vielen zij binnen via de Lauwers en plunderden de hele omgeving. Esonstad, Dokkum en Staveren stuurden een gezamelijke vloot naar Jutland, wel ke met een grote buit terug keerde.
De St. Thomasvloed (anno 806) heeft veel schade aangericht, er dreef zelfs een stuk grond de zee in, met 35 huizen erop.
In 809 vielen de Noormannen weer onverwachts binnen en staken Esonstad in brand.
Er bleven maar 24 huizen staan. Huizen met een 'hard dak'; de huizen met stro en riet gingen allemaal verloren.
Vooral Staveren heeft toen geholpen met de herbouw, zodat Esonstad weer snel herrees.
50 jaar later kwam er op bevel van Ugo Galema een sterke legereenheid in Esonstad.
Van hem kregen ze de opdracht: 'houdet goede wacht tegen da Noordera Oort, want uit die hoek komt alle Queet voort'.
Toch waren niet de Noormannen verant woordelijk voor de ondergang. Een grote vloed in 1230 betekende het einde voor Esonstad.
Martinus Ilstanus vond omstreeks 1500 in een klooster in Dokkum oude geschriften waarin het drama wordt verteld.
Esonstad is door een ongelooflijk hoge stormvloed geheel weggeslagen. De poorten en wallen stortten om, de grachten vloeiden samen, zodat je niet meer kon zien dat er een stad was geweest. Hij vertelde van een enorme ramp, waarbij de dijken in Friesland op verschillende plaatsen doorbraken en tweehonderdduizend mensen en beesten verdronken.
De mensen vluchtten in kerken en torens, het water stond zo hoog dat men verwachtte dat heel Friesland zelfs voorgoed moest worden verlaten.
In de tweede helft van de 20 e eeuw werden er resten gevonden van, naar men denkt, Esonstad.
Na de afsluiting van de Lauwerszee zijn er opgravingen geweest in de buurt van Ezumazijl.
Men vond rechthoekige kuilen, met daarin enkele potresten, enige beenderen en hout met brandsporen. Het bestaan van Esonstad is echter nog niet definitief bewezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paleistoer    Workshops    Prijzen    Reakties    Info    Links    Pieterburen

 


 

Terug naar de hoofdpagina